Chào bạn, Dưới đây là một số điều khoản mà bạn có thể sử dụng cho trang web của mình khi cung cấp dịch vụ Visa: Quyền sở hữu trí tuệ: Tất cả nội dung, tài liệu, thiết kế, logo và nhãn hiệu trên trang web này đều là tài sản sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên thứ ba. Không được sao chép, sao lưu, tái bản, phân phối, truyền tải hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Sử dụng dịch vụ: Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều kiện và điều khoản được quy định trên trang web này và các văn bản hướng dẫn khác mà chúng tôi cung cấp. Bạn cũng phải đảm bảo rằng các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác và đầy đủ. Thanh toán: Chúng tôi cung cấp các phương thức thanh toán khác nhau cho các dịch vụ của chúng tôi. Bạn phải đảm bảo rằng phương thức thanh toán của bạn hợp lệ và có đủ tiền để thanh toán cho dịch vụ của chúng tôi. Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn và sử dụng thông tin đó chỉ cho mục đích cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu pháp lý. Từ chối trách nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào do việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn đến, các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác. Thay đổi điều khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc bổ sung bất kỳ điều khoản nào trên trang web này mà không cần báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi thay đổi điều khoản sẽ được xem là chấp nhận và đồng ý với các điều khoản mới. Luật áp dụng: Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi pháp luật của quốc gia của chúng tôi và các bên tranh chấp sẽ giải quyết bằng các phương tiện hợp pháp ở quốc gia đó. Mong rằng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc tạo điều khoản, hãy liên hệ với một luật sư để được tư vấn cụ thể vàchính xác hơn.